Ceturtdiena, 11 Decembris 2014 17:30

Eksperimentāla jauniešu spēle "Ja praktikants būtu darba devējs"

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta "Kvalitatīvas prakses nodarbinātībai" (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros sadarbībā ar SIA "Excolo Latvia" divās Latvijas profesionālās izglītības mācību iestādēs (viena no tām - OMTK) 10. decembrī notika eksperimentāla jauniešu spēle "Ja praktikants būtu darba devējs". Lasīt vairāk

Piektdiena, 05 Decembris 2014 12:40

Pēdējais zvans koledžā A -11. grupai!

5.decembrī OMTK profesionālās vidusskolas 4.kursa A-11.grupas audzēkņiem atskanēja pēdējais zvans koledžā!
Vēlam labas sekmes eksāmenu sesijā un pozitīvu, praktiskām iemaņām bagātu Kvalifikācijas praksi!

Ceturtdiena, 20 Novembris 2014 07:04

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienas un OMTK 50 gadu jubilejas pasākums.

19.novembrī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā tika svinēta LR proklamēšanas gadadiena un OMTK 50 gadu jubilejas noslēdzošais pasākums studentiem un audzēkņiem! Labākie studenti un audzēkņi tika apbalvoti ar piemiņas veltēm par ļoti labām sekmēm mācībās un un teicamiem sasniegumiem Valsts pārbaudes darbos, kā arī par izciliem sporta panākumiem. Brāļi Auzāni sniedza koncertu, kura laikā ikviens varēja baudīt skaistas dziesmas. Noslēgumā, katra studentu un audzēkņu grupa saņēma svētku kliņģeri!

Trešdiena, 19 Novembris 2014 09:26

Draudzīgā aicinājuma fonda balva

OMTK saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda balvu par teicamiem saniegumiem dabas zinību mācīšanā, par 2014.gadā ļoti labi nokārtotiem VISC centralizētājiem eksāmeniem ķīmijā, bioloģijā un fizikā profesionālo skolu grupā.

Pirmdiena, 03 Novembris 2014 10:29

Pasaule pieprasa tehniskos prātus!

Trīs audzēkņi no B-32 grupas: Renārs Lagzdiņš, Mārtiņš Kalniņš un Matīss Kozlovskis kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Anastasiju Kovaļovu ir iesaistīti Rīgas Tehniskās universitātes skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» Zinātniskā pētniecības darba tēma Resveratrola atvasinājumu sintēze. Veiksmi pētījumos!

1 lapa no 34