Pirmdiena, 08 Februāris 2016 07:08

Studentu izlaidums

2016.gada 5.februārī notika koledžas izlaidums 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības absolventiem studiju programmās:
* Biotehnoloģija;
* Vides aizsardzība;
* Pārtikas kvalitātes kontrole;
* Pārtikas pārstrādes un ražošanas tehnoloģija.
Sveicam absolventus!!!

Vēlam izdarīt pareizo savu dzīves izvēli - turpināt studijas un/vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas, iemaņas un visu laiku augt...augt...un augt!!!

Trešdiena, 03 Februāris 2016 14:11

Partnerskola no Brēmenes

1.-2.februārī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, kā arī AS "GRINDEKS", AS "OLAINFARM", Olaines novada domi, u.c. apmeklēja koledžas ilggadējie sociālie partneri no Europaschule Schulzentrum Utbremen (Brēmene, Vācija). Pieredzes apmaiņā viesojās direktors - Tobias Weigelt, Ķīmijas nodaļas vadītāja - Karin Przygodda, Bioloģijas nodaļas vadītāja - Dr. Andrea Dötze un Zinātnes nodaļas vadītājs - Mr. Hannes Ischebeck. Ik gadu uz Europaschule Schulzentrum Utbremen dodas 14-16 profesionālās vidusskolas audzēkņi un profesionālo priekšmetu skolotāji, lai papildinātu savas teorētiskās zināšanas un nostiprinātu tās praksē laboratorijā.

Ceturtdiena, 10 Decembris 2015 07:35

Erasmus+ mobilitāte Mariborā (Slovēnijā)

No 2015.gada 7.decembra līdz 11.decembrim lektore Sandra Minova un docents Ivars Pēkainis devušies uz koledžu, izglītības centru Piramīda Mariborā (Slovēnija), lai profesionāli pilnveidotos, iepazītu radnieciskās studiju programmas, piedalītos lekcijās un laboratorijas darbos, kā arī apmeklētu vietējos pārtikas pārstrādes uzņēmumus un dzeramā ūdens sagatavošanas staciju.

Trešdiena, 02 Decembris 2015 10:35

Erasmus+ mobilitāte Orhūsā (Dānijā)

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai 2014.gada 2.decembrī tika piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta, kas atbalsta augstākās izglītības iestāžu personāla un studentu mobilitāti. Erasmus + programma ar mācību mobilitātes iespējām atbalsta un veicina augstākās izglītības iestāžu personāla starptautisko mobilitāti un studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas. No 2015.gada 30.novembra līdz 4.decembrim lektore Anastasija Kovaļova un docents Ivars Pēkainis devušies uz Orhūsas Biznesa akadēmiju (Business Academy Aarhus) Dānijā, lai profesionāli pilnveidotos, nodrošinot dalību mācībās un laboratorijas darbos, kā arī darba vērošanā un novadītu lekciju studentiem par studiju iespējām visās studiju programmās OMTK un Vides aizsardzības politiku Latvijā.

Otrdiena, 17 Novembris 2015 14:31

LR Neatkarības proklamēšanas 97.gadadiena

Par godu Latvijas 97.dzimšanas dienai koledžā svinīgā pasākumā tika sumināti studenti un audzēkņi par labiem un teicamiem sasniegumiem studijās, mācībās un sportā. Par muzikālo noformējumu pasākumā izsakām pateicību gan Olaines Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem, gan koledžas ansamblim “Skandijs”

1 lapa no 41