Ceturtdiena, 05 Janvāris 2017 08:31

„Grindeks” aicina uz „Profesiju dienas skolēniem”

Jau astoto gadu, no 8. februāra līdz 8. martam, AS „Grindeks” aicina 9.-12. klašu skolēnus, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju un ar to saistītajām zinātnēm, piedalīties „Profesiju dienās skolēniem” un novērtēt savas izredzes nākotnē kļūt par farmācijas nozares profesionāli. Lasīt vairāk...

Piektdiena, 30 Decembris 2016 13:03

ESF projekta 1.solis

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās.

 

Pirmais akreditācijas solis ir pašnovērtējuma ziņojumus par konkrēto studiju virzienu. Projekta ietvaros 12 projekta partneri ir sagatavojuši un iesnieguši Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA) pašnovērtējuma ziņojumus par vienu studiju virzienu savā augstākās izglītības iestādē saskaņā ar MK noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu” 7. pielikumu. Kopā no sadarbības partneriem ir saņemti 12 studiju virzienu pašnovērtējumi par 95 studiju programmām.

AIKA izvērtē pašnovērtējuma ziņojumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 407  7. pielikumam un 9. pielikumā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgi sagatavo iesnieguma atbilstības novērtējumus.

2016.gada decembrī seminārā “Studiju virzienu novērtēšanas vizītes” 12 sadarbības partneri tika iepazīstināti ar pilotakreditāciju norises grafiku, atbildīgajiem koordinatoriem, vizītes dienu skaitu, novērtēšanas vizītes posmiem un norisi.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir iesniegusi studiju virziena “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” pašnovērtējuma ziņojumu kurā ir iekļauta  viena (1) studiju programma “Biotehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju Biotehnologs..

Studiju virziena akreditācijas vizītes tiks īstenotas 2017. gada sākumā.

Otrdiena, 20 Decembris 2016 10:02

Meklējot atbildi uz jautājumu:

Piektdiena, 16 Decembris 2016 00:00

"Jauniešu Gada balva".

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas profesionālās vidusskolas audzēkņi piedalījās Olaines novada konkursā "Jauniešu Gada balva". Apbalvojumu saņēmām divās nominācijās:
1) Gada jauniešu organizācija - dienesta viesnīcas audzēkņu padome
2) Gada brīvprātīgais - Ketija Černika
Lepojamies ar profesionālās vidusskolas audzēkņiem un viņu veikumu! Paldies jauniešiem un visiem, kuri atbalsta un palīdz īstenot jauniešu idejas. 

Trešdiena, 07 Decembris 2016 00:00

Ķīmija kā prioritāte

2016.gada 7.decembrī seminārā "Ķīmija kā prioritāte" tika apbalvoti ķīmijas skolotāji. No Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas apbalvojumu saņēma ilggadējā ķīmijas skolotāja Anna Valdniece. Lepojamies un sirsnīgi sveicam ar apbalvojuma iegūšanu!

1 lapa no 48