Trešdiena, 16 Novembris 2016 21:00

Draudzīgā Aicinājuma fonds.

Draudzīgā Aicinājuma fonds apbalvo Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas dabas zinību skolotājus par izciliem sasniegumiem dabas zinību mācīšanā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Koledža saņem Specializēto skolu nominācijā: dabas zinības - Mazo Pūci, grāmatu un diplomu. Lepojamies par sasniegto un sakām LIELU PALDIES profesionālās vidusskolas audzēkņiem un dabas zinību skolotājiem! 

Trešdiena, 16 Novembris 2016 08:33

Konkurss "Skolu reitings".

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir saņēmusi ielūgumu uz DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA SKOLU REITINGS pasākumu Cēsīs Vidzemes koncertzālē. Apsveicam mūsu audzēkņus un skolotājus ar panākumiem konkursā "Skolu reitings". Šā gada 16.novembrī saņemsim balvu un uzzināsim nomināciju.

Otrdiena, 15 Novembris 2016 08:48

Latvija, Tu esi mana Latvija.

Zeme kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.

Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas gods un lepnums ir tās darbinieki, studenti un audzēkņi.

Šogad, Valsts svētku koncertā, 15.11.2016., īpaši lielu PALDIES sakām mūsu:

Darbiniecei:

Jeļenai Pisarjonokai par modulārās izglītības programmas ieviešanu profesionālajā vidusskolā un godprātīgu lektora darbu koledžā

Studentiem:

Madarai Balodei par rezultatīvu studiju darbu un sabiedriskās dzīves veidošanu koledžā

Andai Cielavai par aktīvu sabiedrisko darbību studentu kolektīva saliedēšanā

Maksimam Judinam par rezultatīvu studiju darbu un dalību sabiedriskajās aktivitātēs

Jūlijai Šestunovai - Judinai par rezultatīvu studiju darbu un dalību sabiedriskajās aktivitātēs

Solvitai Petrovskai par labiem un teicamiem rezultātiem studijās un pozitīvu attieksmi

Lienei Povasarei par atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem un koledžas tēla popularizēšanu

Emīlam Fridrihsonam par atbildīgu attieksmi pret kvalifikācijas praksi un koledžas tēla popularizēšanu

Jurijam Mihaļkovam par atbildīgu attieksmi pret studijām un kolektīva saliedēšanu

Diānai Bessonovai par aktivitāti koledžas sabiedriskajā dzīvē

Viktoram Gasparovičam par aktivitāti koledžas sabiedriskajā dzīvē

Audzēkņiem:

Ketijai Černikai par rezultatīvu mācību darbu, prasmi organizēt un vadīt pasākumus, par atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem un radošu pieeju un aktivitāti sabiedriskajā darbā

Evitai Veipai par rezultatīvu mācību darbu un dalību ārpusstundu pasākumos

Ritai Viļumai par rezultatīvu mācību darbu, aktivitāti sabiedriskajā darbā un koledžas tēla popularizēšanā

Veronikai Višņakovai par rezultatīvu mācību darbu un aktivitāti sabiedriskajā darbā

Klāvam Derkintim par aktīvu darbu ārpusstundu pasākumos

Valērijai Gaļickai par aktīvu darbu ārpusstundu pasākumos

Laurai Rozentālei par koledžas avīzes veidošanu un dalību ārpusstundu pasākumos

Guntai Zinkevičai par koledžas avīzes veidošanu un dalību ārpusstundu pasākumos

Patiesā cieņā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas kolektīvs

Pasākuma II daļā sadarbībā ar Olaines Pieaugušo izglītības centru, Latvijas Okupācijas muzeju un 4.maija deklarācijas klubu notika lekcija - diskusija par Latvijas Republikas dibināšanu un Neatkarības atjaunošanu. Paldies sadarbības partneriem!

Sveicam Jūs Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 98.gadadienā!

 

Pirmdiena, 14 Novembris 2016 06:50

Lāčplēša diena!

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas darbinieki atsaucās Olaines novada pašvaldība aicinājumam Lāčplēša dienā, pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos, iedegt sveces liesmiņu parkā pie Olaines Kultūras nama. Atcerēsimies un godināsim savus varoņus!

Pirmdiena, 14 Novembris 2016 00:00

Mārtiņdiena!

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā godam aizvadīti seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki - Mārtiņdiena! Šo svētku neatņemama sastāvdaļa ir tirdziņš. Ieskats tajā...

1 lapa no 47