Jauniešu uzņēmējdarbība

Pirmdiena, 06 Novembris 2017 07:18

Inženiermehānika

Pirmdiena, 06 Novembris 2017 07:15

Olaines pilsētas uzņēmēju tikšanās

Pirmdiena, 09 Oktobris 2017 16:49

2017.gada 5.oktobra vēlā pēcpusdienā Olaines novada uzņēmējdarbības centrs organizēja Olaines pilsētas uzņēmēju tikšanos. Uz tikšanos bija aicināti uzņēmumu vadītāji un personāla vadītāji, Olaines novada pašvaldības vadība un administrācija, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas vadība. Tikšanās laikā sarunas raisījās par uzņēmējdarbības aktualitātēm novadā un turpmākās sadarbības iespējām. Pasākumā piedalījās vairāk kā 20 uzņēmēji, kuri pārstāvēja: farmācijas, ķīmijas, tirdzniecības, loģistikas, atkritumu pārstrādes, kūdras pārstrādes un citas nozares. Tika pārrunāti industriālā parka attīstības un tehniskās kapacitātes jautājumi. Sarunas gaitā izkristalizējās uzņēmēju šī brīža aktuālākā problēma - darbaspēka trūkums. Savukārt, par darbaspēka izglītošanas iespējām un jauno speciālistu iesaisti runāja Olaines Mehānikas un koledžas un Valsts nodarbinātības aģentūras pārstāves.

OMTK - Erasmus+ 2017.gada konkursa VET Hartu ieguvēja!

Pirmdiena, 02 Oktobris 2017 07:53

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža - Erasmus+ 2017.gada konkursa VET Hartu ieguvēja! Lepojamies ar sasniegto!

Tas nozīmē, ka:

· Iegūtā VET Mobilitātes Harta ir apliecinājums institūcijas līdzšinējai augstā līmenī organizētai profesionālās izglītības sektora mobilitātei, institūcijas kapacitātei to nodrošināt;

· VET Mobilitātes Harta sekmēs institūcijas tālāku internacionalizāciju profesionālās izglītības un mācību sektorā Erasmus+ programmas ietvaros;

· VET Hartas ieguvējiem 2018.gada konkursa ietvaros būs iespēja pieteikties Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) profesionālās izglītības un mācību mobilitātes finansējumam kārtībā, kāda būs noteikta institūcijām - VET Hartas ieguvējām;

· Institūcijām - VET Mobilitātes Hartas ieguvējām - jāturpina īstenot mobilitātes aktivitātes augstā kvalitatīvā līmenī, izpildot visas tās apņemšanās, par kurām informācija sniegta gan apstiprinātajā VET Hartas pieteikumā, gan tā obligātajā pielikumā - Institūcijas Internacionalizācijas stratēģijā. Tiks veikta VET Mobilitātes Hartas īstenošanas uzraudzība, prasību neievērošana var rezultēties VET Hartas atcelšanā;

· Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam visām profesionālās izglītības sektora mobilitātēm jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana (dokumentu skatīt pielikumā), kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.

Vēlam OMTK veiksmīgu institūcijas internacionalizācijas procesu, nodrošinot augstas kvalitātes mobilitātes un citu starptautiskās sadarbības aktivitāšu īstenošanu!

2017.gada konkursa ietvaros piešķirto VET Hartu rezultāti ir publicēti VIAA mājas lapā šeit: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/harta/prof_izgl_mob_harta_level/?tl_id=21503&tls_id=54524

Ziņa par VET Hartu pasniegšanu arī ir publicēta VIAA mājas lapā: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=39620

 Pieejama ir arī fotogalerijahttps://www.flickr.com/photos/73458727@N06/sets/72157685672691252

Erasmus Slovēnijā

Sestdiena, 30 Septembris 2017 17:50

Direktora vietniece Marita Strādere un lektore Anastasija Jēgermane no 18.09.2017 līdz 22.09.2017 Erasmus+ mobilitātes ietvaros devas uz Izglītības centru “Piramīda” Mariborā (Slovēnija).

Mobilitātes ietvaros bija iespēja iepazīties ar Izglītības centru “Piramīda” un piedāvātajām mācību programmām, vērtēšanas sistēmu kā arī teorētisko un praktisko nodarbību formām, un to organizēšanu.