Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā.

Ceturtdiena, 14 Decembris 2017 00:00

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana. Projekta ietvaros pie koledžas ēkas uzstādīts informatīvais stends par projekta īstenošanu, kā arī 2017.gada 12.decembrī ar SIA "Baltex Group'" noslēgts līgums par koledžas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.Katru mēnesi notiek projekta īstenotāja pārstāvju un būvprojekta izstrādādātāju sanāksmes, kurās tiek apspriesta būvprojekta izstrādes gaita, notiek diskusijas un plānota turpmākā rīcība, ievērojot būvprojekta izstrādātāju iesniegto darbu izpildes grafiku.

Izstāde Skola 2018 Ķīpsalā no 23.-25.februārim!

Piektdiena, 09 Februāris 2018 07:49

Izlaidums

Otrdiena, 06 Februāris 2018 10:10

30.janvārī 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Biotehnoloģija" studentiem notika kvalifikācijas darbu aizstāvēšana un 2.februārī - izlaidums!

Apsveicam un novēlam veiksmi turpmākajā karjerā!

2018./2019.m.g.

Ceturtdiena, 18 Janvāris 2018 14:23
12 lapa no 83

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies