Pedagogu profesionālā pilnveide Vācijā

Pirmdiena, 24 Oktobris 2011 11:44

OMTK četri  lektori un skolotāji no 24. līdz 28.oktobrim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz  Vāciju ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis – iepazīties ar ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumiem, rast sadarbības iespējas ar ķīmijas un farmācijas  virziena mācību iestādēm Vācijā. 

ESF Mērķstipendija

Trešdiena, 12 Oktobris 2011 11:40

 

 

ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kuri iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju. Mērķstipendijas audzēkņiem piešķir par labiem mācību sasniegumiem un nodarbību apmeklējumu.

Apmācību finansē ESF

Svētdiena, 25 Septembris 2011 11:27

Noslēdzies Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īstenotais Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”,

Konkurss "Ķīmija ikdienas šķērsgriezumā"

Piektdiena, 23 Septembris 2011 10:16

23.septembī mūsu koledžas I-IV kursa audzēkņi piedalījās "Zinātnieku nakts 2011" ietvaros Ventspils Augstskolas rīkotajā konkursā "Ķīmija ikdienas šķērsgriezumā", kurā piedalījās 17 skolu  komandas no visas Latvijas. Visas dienas garumā tika risināti dažāda veida uzdevumi. OMTK audzēkņu komanda veiksmīgi izturēja visas kārtas un iekļuva finālā, kur godam tika izcīnīta 4. vieta starp Latvijas vidusskolām, ģimnāzijām, koledžām.

79 lapa no 86

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies