Mācības 1.5g profesionālās izglītības programmā "Inženiermehānika" tiks uzsāktas 2018.gada 8.janvārī!

Piektdiena, 22 Decembris 2017 14:14

Apsveikums

Piektdiena, 22 Decembris 2017 14:08

Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Trešdiena, 20 Decembris 2017 11:01

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena no 3. līdz 8.decembrim piedalījās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 3.atbalstāmās darbības –“Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās ES dalībvalstīs” programmas “Projekta mērķa grupas stažēšanās citās ES dalībvalstīs izglītības nozarē, skolvadības jomā".

Kopā būšana ar “Ķiploku pasaule”

Piektdiena, 15 Decembris 2017 20:53

Š.g. 14.decembra sniegotā vakarā Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore Edīte Alksne, tuvojoties gada izskaņai, pulcēja kopā Olaines novada uzņēmumu un mājražotāju pārstāvjus, ar kuriem jau sadarbojas un vēlētos veidot savstarpēju sadarbību turpmākajos gados.

Uz ķiploka garšas nianses izzināšanu un kopā būšanu “Ķiploku pasaulē” (Uzvaras līdums, Olaines nov.) sanāca sadarbības partneri. Pasākuma laikā iepazinām viens otra profesionālo darbību, prezentējot savas pārstāvētas iestādes un izzinājām jaunas sadarbības iespējas.

Paldies Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centram par vērtīgu pasākumu.

9 lapa no 79

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies