OMTK darbinieki

Otrdiena, 17 Oktobris 2017 07:38

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas               1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības akadēmiskais personāls

Nr.

Vārds

Uzvārds

Studiju kursi

1.

Iraīda

Arvanova

Zāļu preparātu iegūšanas tehnoloģija; Antibiotisko vielu iegūšanas tehnoloģija

2.

Ivars

Dumbravs

Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamati; Mērtehnika; Inženiergrafika

3.

Artis

Ernstsons

Organiskā ķīmija; Bioķīmija; Analītiskā ķīmija; Pārtikas ķīmija; Pārtikas analītiskā ķīmija

4.

Abdelmajid

El Hadri

Angļu valoda

5.

Anastasija

Jēgermane

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija; Fizikālā ķīmija; Instrumentālā analīze

6.

Dainis

Katcens

Datorika

7.

Gaļina

Krivcova

Fizika 

8.

Jeļena

Pisarjonoka

Biotehnoloģija; Fermentpreparātu iegūšanas tehnoloģija; Fermentatīvie procesi pārtikas rūpniecībā

9.

Tatjana

Rezņika

Procesi un aparāti; Darba aizsardzība; Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un normatīvie akti

10.

Marita

Strādere

Ekonomika; Uzņēmējdarbība

11.

Elīna

Sturmoviča

Pārtikas kvalitāte un likumdošana; Maizes produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

12.

Vita

Šterna

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas pamati; Pārtikas produktu iepakošana

13.

Dace

Vilkena

Psiholoģijas pamati; Lietišķā komunikācija

14.

Margarita

Viskova

Augstākā matemātika

15.

Laura

Žorža

Bioloģija; Mikrobioloģija

 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas               Profesionālās vidusskolas pedagoģiskie darbinieki:
Nr. Vārds Uzvārds Mācību priekšmeti (profesionālās darbības joma) Audzināmā grupa
1. Iraīda Arvanova Nozares ekonomika; Nozares tehnoloģiju pamati B-51
2. Margarita Četrone Struktūrvienības vadītāja vietniece mācību un profesionālās izglītības darbā 
3. Ivars Dumbravs Tehniskā mehānika; Automatizācijas pamati; Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamati
4. Artis Ernstsons Ķīmija; Organiskā ķīmija; Bioķīmija
5. Ramona Feldmane Latviešu valoda; Literatūra B-41/B-72
6. Abdelmajid El Hadri  Angļu valoda
7. Anastasija Jēgermane Ķīmija; Vispārīgā un neorganiskā ķīmija; Analītiskā ķīmija; Fizikālā ķīmija; Sadzīves ķīmija; Instrumentālā analīze A-73/I-74
8. Dainis Katcens Informātika
9. Gaļina Krivcova Fizika; Matemātika; Vispārīgā elektrotehnika V-61/M-63
10. Kaspars Ķīķeris Sporta organizators; Sports
11. Olga Loce Dienesta viesnīcas skolotāja
12. Jeļena Pisarjonoka Biotehnoloģija; Bioķīmiskā analīze; Laboratorijas darbu tehnika B-62
13. Svetlana  Pomozova Rūpnieciskās iekārtas un to remonts; Materiālu apstrādes tehnoloģija; Inženiergrafika; Tehniskā rasēšana; Standartizācijas pamati M-42/M-71
14. Rūdolfs Popmans Mehāniskā prakse
15. Tatjana  Rezņika Procesi un aparāti; Sabiedrība un cilvēka drošība
16. Marita Strādere Direktora vietniece studiju un pētniecības darbā M-52
17. Inna Tiščenko Otrā svešvaloda
18. Inga Vika Struktūrvienības vadītāja; Latvijas un pasaules vēsture
19. Dace Vilkena Profesionālā saskarsme; Profesionālā ētika; Sabiedrība un cilvēka drošība
20. Inta Zakenfelde Interešu izglītības skolotāja
21. Laura Žorža Bioloģija; Mikrobioloģija
Lasīts 2076 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 12 Decembris 2017 11:51