Iepirkumi

Trešdiena, 22 Novembris 2017 00:00
ID NUMURS Iepirkuma nosaukums                        
OMTK2018/02 “Apgaismojuma sistēmas gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem OMTK sporta zālē”

Nolikums

Tehniskais piedāvājums

Projekta dokumentācija noformējums        apgaisme    apjomu tabula     Būves_tehn_invent.   EL-1  EL-2  EL-3.1   EL-3   Skaidrojošais apraksts    Specifikācija EL           

                  

 

 

ID NUMURS Iepirkuma nosaukums    
OMTK 2018/03 Evakuācijas izeju durvju bloku nomaiņa                    

Nolikums

TEHNISKĀIS PIEDĀVĀJUMS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

          

 

 

Atklātais konkurss

 

- atklāta konkursa "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001" 
Tehniskā inventarizācijas lieta

 

- iepirkuma "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001" tehniskā specifikācija;

 

 

 
IDN  Iepirkuma nosaukums: Pievienot failus  Iepirkumi
OMTK2018/01 Evakuācijas izeju durvju bloku nomaiņa

Nolikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 Lēmums

IDN

Līguma priekšmets

Prasības priekšmetam

Lēmums

OMTK2018/2018/02/ERAF

"Būvekspertīzes veikšana būvprojektam "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr.80090020801001""

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem             

Būvprojekts

 

 

 

LĒMUMS

LĒMUMS Nr.2

LĪGUMS

Cenu aptauja

IDN

Līguma priekšmets

Prasības priekšmetam

-

“OMTK ēku fasāžu vienkāršotas atjaunošanas būvuzraudzība Olainē, Zeiferta ielā 2”

Uzaicinājums

Piedāvājuma forma

 
IDN Līguma priekšmets Prasības priekšmetam
OMTK2018/01/ERAF „OMTK ēku fasāžu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi Olainē, Zeiferta ielā 2”

Pretendentu jautājumi

Atklātā konkursa nolikums. 

15.pielikumi – Fasāžu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes (pieejams digitālā formātā):

Iepirkumi 2017

IDN Līguma priekšmets Prasības priekšmetam Lēmums
OMTK 2017/02/ERAF

"Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr.80090020801001"

 

Iepirkuma nolikums;

 

Zemesgrāmatu apliecība;

 

Zemes robežu plāns;

 

Tehniskā inventarizācijas lieta;

 

Tehniskā specifikācija;

 

Līguma projekts projektēšanai un autoruzraudzībai;

 

Norādījumi laboratorijas tehnoloģiju aprīkojumam

 

Iepirkuma procedūras ziņojums

 

 

Iepirkuma līgums

OMTK 2017/03

" Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas ierīkošana

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas dienesta viesnīcas 1.un 2. korpusā"

Nolikums

 

Finanšu piedāvājuma pielikums_tāme 

 KOMISIJAS

LĒMUMS

 

Līgums

 

OMTK2017/01/ERAF Vienkāršotās norobežojošo konstrukciju atjaunošanas apliecinājuma karšu izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība OMTK ēku energoefektivitātes paaugstināšanai  

 SIA "Kalks" reģ.nr. 40103523129

 EUR 7580,00 (bez PVN)

 

Iepirkumi 2016

IDN Līguma priekšmets Prasības priekšmetam Lēmums

OMTK2016/1

 

 

 

 

 

 

 

 

OMTK2016/01/ERAF

 

 

 

 

 

 

OMTK2016/2

 

 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas ierīkošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža mācību korpusā

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par noslēgto līgumu saskaņā ar Iepirkumu "Juridisko konsultāciju sniegšana saistība ar ERAF līdzfinansēta projekta īstenošanu"

 

 

 

 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas ierīkošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža mācību korpusā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENU APTAUJA: Instrukcija pretendentiem.

 

 

 

 

 

  

 NOLIKUMS

 

Bez rezultātiem OMTK2016/1

 

 

 

 

 

SIA "Finance Lab" reģ. Nr.50103739301

34900 EUR (bez PVN) 

 

 

 

SIA "MODULS-RĪGA" Reģ.Nr. 40003239050

 

15452,25 EUR (bez PVN)

 Noslēgtie iepirkumu līgumi 2015.gadā

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa Līguma termiņš
Garāžas ēkas un laboratorijas korpusa piebūves nojaukšana un teritorijas iežogošana OMTK SIA "Eirobūvmetāls

EUR

16 512,79

No: 21.07.2015.
Līdz: 01.09.2015.

 

Informatīvais paziņojums

 

Telpu līgums

 

2010.g. iepirkumu arhīvs

 

Iepirkumu arhīvs pirms 2010.g.

Paziņojums par nomas tiesību piešķiršanu

Lasīts 44480 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 12 Novembris 2018 09:00

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies